วิธีการสั่งซื้อยา และการชำระเงิน (ในกรณีที่ไม่ได้มาซื้อยาเองที่คลินิกฯ)
1. FAX ใบยาพร้อมทั้งเขียนชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรติดต่อ มาที่เบอร์ 02-2221202
2. เมื่อทางเจ้าหน้าที่ได้รับใบยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะทำการคำนวณค่ายาและโทรศัพท์ติดต่อกลับไปแจ้งยังผู้ซื้อ เพื่อให้โอนเงินค่ายามายังคลินิกฯ
3. ทำการโอนเงินมาที่ธนาคารไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี : 057-2253-117
สาขา : โรงพยาบาลหัวเฉียว 2

4. FAX ใบแสดงหลักฐานการโอนเงิน (PAY IN) มายังคลินิกฯ เพื่อที่ทางคลินิกฯ จะได้ดำเนินการจัดยาให้แก่ท่านต่อไปหมายเหตุ : หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้ที่เบอร์ 02-223-1111 ต่อห้องยา 162, 163

วิธีการรับยา
นำใบเสร็จรับเงินมารับด้วยตนเอง ที่ห้องยาของคลินิกฯ ได้ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 น. ทุกวัน หรือในกรณีที่ให้ผู้อื่นมารับแทน ก็ต้องนำหลักฐาน(ใบเสร็จรับเงิน) มาแสดงด้วยทุกครั้งหมายเหตุ : ถ้าเป็นกรณีที่สั่งซื้อยาทางโทรศัพท์ เวลามารับยา ให้นำใบแสดงหลักฐานการโอนเงิน (PAY IN) มาแสดงด้วยทุกครั้ง

การบริการจัดส่ง
ทางคลินิกมีบริการจัดส่งยาถึงบ้าน ในกรณีที่ไม่สะดวกจะมารับยาด้วยตนเองที่คลินิกฯ ถ้าเป็นในกรุงเทพฯหรือปริมณฑลจะคิดราคาตามระยะทางที่ได้ตกลงกัน แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัด จะจัดยาส่ง (เฉพาะยาที่ยังไม่ต้มเท่านั้น) โดยคิดราคาตามน้ำหนักตัวยาเป็นหลัก

บริการของทางคลินิกฯ
ทางคลินิกฯ มีบริการต้มยาให้แก่ทุกท่าน โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้
1. แจ้งความประสงค์ของท่านทุกครั้งที่ซื้อยา (ทั้งกรณีที่มาซื้อเองที่คลินิกฯ หรือว่าโทรมาสั่งซื้อ) ว่าต้องการให้ทางคลินิกฯ เป็นผู้ต้มยาให้ หรือท่านต้องการจะนำยากลับไปต้มเอง
2. จากนั้นทำการชำระเงินและรอยาตามขั้นตอนต่อไป
หมายเหตุ : ยาที่ทางคลินิกฯ ต้มให้จะบรรจุในห่อพลาสติกอย่างดี ทั้งนี้ทางคลินิกฯ จะคิดค่าบริการต้มยา

Copyright © 2014 Huachiew TCM ClinicTM, All rights reserved.