แผนกอายุรกรรม 
                    
                                                                           โจวเอนซี        กัวเสวียฉิน            จ้านหลาน 
 แผนกฝังเข็ม 
                                                
                      สวี่ซิ่งอวี้                         
 แผนกทุยหนา 
   
 กวนจินซุ่น

 

Copyright © 2014 Huachiew TCM ClinicTM, All rights reserved.