แผนกอายุรกรรม 
           
  เจียงเหยียนเลียะ     ฉี่ฮุ่ยหลาน    ซูเล่อซัน

   เหอชวนตี้

ซุนสือจิ้ง  เจิ้งเหลียงฮ่าว เหรียญซงหมิง ไช่เพ่ยหลิง เฉินรุ่ยอิ๋น เจิงไฉ่อิง  
                        
  ชิวลี่ฟู่     หวงจื่อเวย     หลี่เฉิงจวิ้น หลิวลี่อวิ๋น เฉินจูเซิง  ซ่งเซียนเนี่ยน หยางกุ้ยเหรียน เซี่ยกุ้ยอิง เฝิงเจี๋ยอวี่    
 แผนกฝังเข็ม 
       
    หวางเอี้ยนจวง เฉินเอ๋อฮุย

     ซ่งเผิงเฟย

เซียงเฉียงหมิง จงเยิ่น หลูเหมียวซิน หลอซุ่เยี่ยน หลี่เซียงหลิง      
                   
     หลินซือจื้อ     ปี้หย่าหม่า

     จางเย่วฟาง

    เวินเจินฮุย                 
 แผนกทุยหนา 
                   
    หลี่จงหมิง จูเหว่ย หลี่ฮั่นเฉิน หลินเผยชวน หลินซีหยวน หลี่เผยจง