เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงจำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

 ·      เพศชาย อายุ 22 – 35 ปี

·      วุฒิปวส. ขึ้นไป

·      ประสบการณ์ซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 1 ปี

·      มีประสบการณ์ด้านอาคารชุดนิติบุคคล       จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน

 คลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทย์แผนไทย

14 ซอยนาคเกษม ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

วิธีการรับสมัคร

 - รับสมัครทางออนไลน์ หรือ ด้วยตนเอง

- ผู้สนใจต้องมาสมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท ตั้งแต่ วันจันทร์-วันศุกร์ ในเวลาทำการ โดยนำ หลักฐานการสมัครดังนี้

1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. หลักฐานการศึกษา
5. หลักฐานการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
6. หนังสือรับรองการทำงาน


Copyright © 2014 Huachiew TCM ClinicTM, All rights reserved.