เจ้าหน้าที่จัดยาจำนวน 5 อัตรา

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

·      เพศชาย / หญิง

·      วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาใดก็ได้

·      มีความสามารถภาษาจีน ( พูด อ่าน เขียน )

·      ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์


สถานที่ปฏิบัติงาน

 คลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทย์แผนไทย

14 ซอยนาคเกษม ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

วิธีการรับสมัคร

 - รับสมัครทางออนไลน์ หรือ ด้วยตนเอง

- ผู้สนใจต้องมาสมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท ตั้งแต่ วันจันทร์-วันศุกร์ ในเวลาทำการ โดยนำ หลักฐานการสมัครดังนี้

1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. หลักฐานการศึกษา
5. หลักฐานการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
6. หนังสือรับรองการทำงาน


Copyright © 2014 Huachiew TCM ClinicTM, All rights reserved.