เจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดงาน

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

·  เพศหญิง

·    วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

·    ประสบการณ์ 0 – 1 ปี

·    สามารถใช้โปรแกรม MS. Office ได้เป็นอย่างดี

·    มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน

 คลินิกหัวเฉียวไทย-จีน แพทย์แผนไทย

14 ซอยนาคเกษม ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

วิธีการรับสมัคร

 - รับสมัครทางออนไลน์ หรือ ด้วยตนเอง

- ผู้สนใจต้องมาสมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท ตั้งแต่ วันจันทร์-วันศุกร์ ในเวลาทำการ โดยนำ หลักฐานการสมัครดังนี้

1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. หลักฐานการศึกษา
5. หลักฐานการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
6. หนังสือรับรองการทำงาน


Copyright © 2014 Huachiew TCM ClinicTM, All rights reserved.